Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur der forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som er sine spor i fremtiden bevidst
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torvet og det nye Genrationshus er byens nye kulturelle samlingspunkt. Her skabes rammerne for at byens borgere kan mødes, både over en avis til hverdag, til foreningsmøder, festlige begivenheder og fritidsaktiviteter. Huset tilbyder aktiviteter for folk i alle aldre og er åbent hele dagen. 

Generationshuset omfavnes af en tagflade der på symbolsk vis forbinder den nye tilbygning med den eksisterende del og skaber en visuel og arkitektonisk helhed. Tagfladen der trækkes ud over både syd og nordfacaden danner et beskyttet og sæsonforlængende uderum foran facaden til ophold og aktivitet.
De runde mødepladser på torvet, giver god mulighed for at støde ind i en nabo eller bare sidde og observere livet omkring Generationshuset i Brøns. 

Status: Skitsefase
Opdragsgiver: 12-mandsforeningen i Brøns
Omfang: grundareal 32.500 m2