Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur som forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som sætter sine bevidste spor i fremtiden.
Tegnestuen drives af arkitekterne Marianne Dalbøl og Rasmus Hamann, begge med mange års international tegnestueerfaring fra Norge, Holland, England og Danmark. Tegnestuen Stedse har base i Winds Bogtrykkeri i Haderslev, Sønderjylland.

Vi arbejder med en bred vifte af private og offentlige projekter, blandt andet boliger, undervisning, sportshaller, stedsudvikling, byrumsdesign, samt transformation af eksisterende industrilokaler til andre formål.

Fra vores flerårige arbejde som arkitekter i blandt andet Norge har vi opbygget en omfangsrig erfaring med forskellige typer af træhusbyggeri som for eksempel massivtræ.

Udover vores erfaring med træhusbyggeri har vi specialkompetence indenfor bæredygtigt byggeri, heriblandt klimatilpasning, energieffektive bygninger, energiberegninger og miljørådgivning.

Vi kan levere alt fra en enkelt ideskitse, til en fuld pakke med arbejdstegninger, myndighedsansøgninger, udbudsmateriale, samt tilsyn på byggeplads.

Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur som forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som sætter sine bevidste spor i fremtiden

Stedets sprog

Vi møder hver opgave med en nysgerrig søgen efter stedets sprog. Et sted er – som sproget – et godt indblik i historien, traditionen og kulturen.

For at kunne forstå dette sprog må man se på stedet både fra fugle- og frøperspektiv.

Æstetik og fleksibilitet

Vi mener at smukke og fleksible fysiske rammer gør mennesker mere lykkelige og har potentialet til at skabe en bedre verden. Arkitektur er derfor også i sin fysiske form forbundet med en forpligtigelse til forsøge at gøre dette.

Vi vil en arkitektur der er tilpasset brugeren, forholder sig til kultur og tradition og som er bevidst om hvilke spor der sættes i fremtiden.

“Et godt sted at være”

Arkitektur skal føles godt. Arkitektur skal give menneskeligt velvære, gennem blandt andet robuste og sunde materialer, godt indeklima og bevidst brug af dagslysets kvaliteter.

Vi bruger ifølge undersøgelser 90% af vores liv indendørs. Derfor er indeklimaet og hvordan vi indretter os ekstremt vigtigt for den oplevede livskvalitet.

Vedvarende og robuste løsninger

Den danske byggebranche står til ansvar for 40 procent af Danmarks energiforbrug og 30 procent af den samlede mængde affald. Arkitekter i dag har muligheden for at påvirke dette tal i en positiv retning, ved at designe bygninger med gennemtænkte, enkle, fleksible og robuste systemer.

Ved at bruge de gratis og vedvarende ressourcer vi har til rådighed som eksempelvis solvarme og naturlig ventilation kan man spare miljøet (og bygherren) for meget. Her er det igen vigtigt at se på stedet og det lokale mikroklima. Det handler for os om hvordan vi kan sætte så få negative spor i fremtiden som muligt.

Rasmus C. Hamann M. Sc. Eng./Arkitekt/Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

+45 61310159 // rasmus@stedse.dk

Rasmus er uddannet fra Arkitektur & Design på Aalborg universitet i 2010 og har arbejdet med offentlige bygninger som skoler, sports- og multihaller, børnehaver samt private projekter som kontor og bolig, samt flere rehabiliterings- og transformations-projekter.

Rasmus har desuden arbejdet med byudviklingprojekter og udvikling i udsatte områder.

Rasmus har gennemført flere passivhusprojekter og er registreret på Lavenergiprogrammets liste over passivhusrådgivere. Han har arbejdet med bæredygtigt byggeri i regi af Fremtidens Bygg i Norge og arbejdet med CO2-regnskab, energiberegninger og klimatilpasning.

Han har indgående kendskab til brug af massivtræ (CLT) i forskellige bygningstypologier.

Han har gennemført byggeprojekter i Vest-Afrika i samarbejde med Arkitekter Uden Grænser, samt byudviklingsprojekter i Thailand.

Marianne Dalbøl Pedersen M. Sc. Eng./Arkitekt

+45 61310254 // marianne@stedse.dk

Marianne er uddannet fra Arkitektur & Design på Aalborg Universitet og TU Eindhoven i Holland.

Marianne har mangeårig erfaring med både private og offentlige projekter og har specialkompetence indenfor stedsudvikling, bygningsbevaring og transformation.

Marianne er uddannet rådgiver indenfor BREEAM-NOR (Miljøcertificeringsværktøj) og har arbejdet med både energirenovering, passivhuse, klimatilpasning i ekstreme klimazoner og energiberegninger.

Tegnestuen Stedse ApS

CVR nr: 39396858

+45 61310254 // marianne@stedse.dk

+45 61310159 // rasmus@stedse.dk

www.facebook.com/stedse/

www.linkedin.com/company/stedse/

Besøgs- og postadresse:
Gravene 12, 6100 Haderslev

POP-UP tegnestue THY:
Skadholmvej, 7752 Snedsted

Medlem af Danske Arkitektvirksomheder