Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur der forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som er sine spor i fremtiden bevidst

 

Om os

Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om arkitektur som forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som er sine spor i fremtiden bevidst

Tegnestuen drives af arkitekterne Marianne Dalbøl og Rasmus Hamann, begge med mange års international tegnestueerfaring fra Norge, Holland, England og Danmark. Tegnestuen Stedse har base i Winds Bogtrykkeri i Haderslev, Sønderjylland.

Vi arbejder med en bred vifte af private og offentlige projekter, blandt andet boliger, undervisning, sportshaller, stedsudvikling, byrumsdesign, samt transformation af eksisterende industrilokaler til andre formål.

Fra vores flerårige arbejde som arkitekter i blandt andet Norge har vi opbygget en omfangsrig erfaring med forskellige typer af træhusbyggeri som for eksempel massivtræ.

Udover vores erfaring med træhusbyggeri har vi specialkompetence indenfor bæredygtigt byggeri, heriblandt klimatilpasning, energieffektive bygninger, energiberegninger og miljørådgivning.

Vi kan levere alt fra en enkelt ideskitse, til en fuld pakke med arbejdstegninger, myndighedsansøgninger, udbudsmateriale, samt tilsyn på byggeplads.

 

Vores tilgang

Stedets sprog

Vi møder hver opgave med en nysgerrig søgen efter stedets sprog. Et sted er – som sproget – et godt indblik i historien, traditionen og kulturen.

For at kunne forstå dette sprog må man se på stedet både fra fugle- og frøperspektiv.

Æstetik og fleksibilitet

Vi mener at smukke og fleksible fysiske rammer gør mennesker mere lykkelige og har potentialet til at skabe en bedre verden. Arkitektur er derfor også i sin fysiske form forbundet med en forpligtigelse til forsøge at gøre dette.

Vi vil en arkitektur der er tilpasset brugeren, forholder sig til kultur og tradition og som er bevidst om hvilke spor der sættes i fremtiden.

“Et godt sted at være”

Arkitektur skal føles godt. Arkitektur skal give menneskeligt velvære, gennem blandt andet robuste og sunde materialer, godt indeklima og bevidst brug af dagslysets kvaliteter.

Vi bruger ifølge undersøgelser 90% af vores liv indendørs. Derfor er indeklimaet og hvordan vi indretter os ekstremt vigtigt for den oplevede livskvalitet.

Vedvarende og robuste løsninger

Den danske byggebranche står til ansvar for 40 procent af Danmarks energiforbrug og 30 procent af den samlede mængde affald. Arkitekter i dag har muligheden for at påvirke dette tal i en positiv retning, ved at designe bygninger med gennemtænkte, enkle, fleksible og robuste systemer.

Ved at bruge de gratis og vedvarende ressourcer vi har til rådighed som eksempelvis solvarme og naturlig ventilation kan man spare miljøet (og bygherren) for meget. Her er det igen vigtigt at se på stedet og det lokale mikroklima. Det handler for os om hvordan vi kan sætte så få negative spor i fremtiden som muligt.

Kontakt

Rasmus C. Hamann, Partner
M. Sc. Eng./Arkitekt MAA/Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri
+45 61310159 // rasmus@stedse.dk

 

Marianne Dalbøl Pedersen, Partner
M. Sc. Eng./Arkitekt
+45 61310254 // marianne@stedse.dk

Rasmus Davidsen, freelance
Bygningskonstruktør M.A.K.

 

Jonas Hansen Høier, freelance
Bygningskonstruktør og energikonsulent

 

 

 

Tegnestuen Stedse ApS

CVR nr: 39396858

+45 61310254 // marianne@stedse.dk

+45 61310159 // rasmus@stedse.dk

www.facebook.com/stedse/

www.linkedin.com/company/stedse/

Besøgs- og postadresse:
Gravene 12, 6100 Haderslev

POP-UP tegnestue THY:
Skadholmvej, 7752 Snedsted

Medlem af Danske Arkitektvirksomheder