Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur der forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som er sine spor i fremtiden bevidst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye Friskole i Sønder Vilstrup har vokseværk og ønsker at udvide til også at inkludere 8.-9. klasse. Skolen ønsker en fremtidssikret plan for, hvordan de kan imødekomme de nye elever på kort sigt og samtidig arbejde henimod en bedre og mere effektiv arealbrug på lang sigt.

Stedse har udarbejdet en helhedsplan der afspejler skolens vision og værdigrundlag. Helhedsplanen er inddelt i faser og skal fungere som en rød tråd, der sikrer en sammenhæng og tydelig retning i skolens udvikling. På den måde kan ombygninger og ændringer inddeles i prioriteret rækkefølge uden at spænde ben for den fuldværdige løsning.

Status: Skitsefase
Opdragsgiver: Den nye Friskole
Omfang: ca. 2.500 m2