Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur der forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som er sine spor i fremtiden bevidst

 

 

Vores bygningskultur rummer mange historier, som bidrager til en større forståelse af områders helt særlige livsbetingelser og kulturelle udvikling. 

Stedse har i samarbejde med Tønder Kommune og KALB udarbejdet en Arkitekturstrategi for Rømø der skal sætte retningslinjer for, hvordan Rømøs arkitektoniske kulturarv bevares, og hvordan vi i det fremtidige byggeri og byinventar på Rømø kan styrke Rømøs arkitektoniske karakter.

Arkitekturstrategien skal fungere som et værktøj, der kan bruges både af fastboende og sommerhusejere, men også i forbindelse med kommunens planarbejde fremover.