Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur der forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som er sine spor i fremtiden bevidst

 

Stedse har i samarbejde med Skandivisual udarbejdet et konkurrenceforslag til Boligforeningen AAB’s åbne idékonkurrence om udviklingen af en ny boligbebyggelse ved Skæring Bæk, nord for Aarhus.

Det tætte naboskab, muligheden for at trække sig tilbage fra fællesskabet, samt inddragelse af naturen omkring har været vigtige elementer i projektet. Al trafik foregår udenfor gårdsrummene, hvilket giver mulighed for et trygt og sprudlende naboskab med masser af natur og leg.

Vi er rigtigt glade for at være repræsenteret i et skarpt felt af flotte forslag.

Se dommerbetænkningen her:

https://arkitektforeningen.dk/nyheder/vinder-fundet-til-skaering-baek-ii/