Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur der forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som er sine spor i fremtiden bevidst

Tegnestuen Stedse har i samarbejde med MOOS LAND-SKABER, udarbejdet en ambitiøs udviklingsplan for omdannelsen af Hjemsted Banke.

Med marsken og Nationalpark Vadehavet som et imponerende smukt bagtæppe, har vi sat en udviklingsplan op for Marsk Camper ApS, hvor der sættes fokus på natur og oplevelse. Vi ønsker at give de besøgende følelsen af at være midt i marsken. De skal kunne opleve både flora og fauna på nært hold.

Udviklingsplanen består blandt andet af en ombygning og renovering af eksisterende bygninger, alternative overnatningsformer, samt et 25 meter højt Marsktårn.

Marsktårnet der selvfølgelig skal bygges i træ, vil blive et smukt landemærke, der tiltrækker både lokale og turister, samt sætter Skærbæk på landkortet.