Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur der forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som er sine spor i fremtiden bevidst

Skoleudvidelsen danner en inviterende og ikonisk portal til det eksisterende skoleanlæg og skolegården. Udvidelsen er en moderne fortolkning af eksisterende skole og benytter samme arkitektoniske elementer på en ny måde. Med sin form synliggør bygningen aktiviteterne som sker i og omkring skolen – og ønsker både skolebarn, forældre, ansatte, og lokalbefolkningen velkommen.

Tilbygningens placering giver god tilknytning til den eksisterende skole med en indvendig kommunikationsvej i to etager. Det tilrettelægges for en ny hovedindgang i mødet mellom nyt og eksisterende – med indgang fra to sider.

Tilbygningen krager ud og danner et interessant overdækket legeareal. Stueetagen indeholder et nyt indgangsparti for hele skolen samt et amfi. Amfiet kan åbnes op mod indgangsarealet eller lukkes af og således benyttes til undervisning. Amfiet fører op til et nyt bibliotek i skoleudvidelsens 1. etasje. Biblioteket har en fleksibel planløsning, samt panoramavindue for udsyn og dagslys. Biblioteket har god forbindelse til det nye skolekøkken, også i skoleudvidelsens 1.etasje.

Type: Tilbygning til en eksisterende skole

Tidspunkt: 2018

Bygherre: Kragerø kommune, Norge

Areal: ca. 350 m2 nybyggeri samt 2500 m2 ombygging

Rasmus Hamann var projektansvarlig for skitse og forprojekt som ansat ved Architectopia AS