Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur der forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som er sine spor i fremtiden bevidst

Nye Sola Rådhus er centralt placeret i Solas bykerne og vil være fremtidigt midtpunkt for udviklingen av byen. Bygningens form definerer et nyt torv, og vil bidrage til at skabe liv på torvet, i gaderne omkring og i parken. Rådhusets udforming og placering er tænkt udfra bevægelsesmønster på og omkring tomten. Bygningen strammer den eksisterende bystruktur op og bidrager til en mere urban og sammenhængende identitet.

Konceptet er at skabe et rådhus, hvor den arkitektoniske oplevelsen bliver mere mærkbar jo nærmere man kommer. Man kan kalde det omvendt symbolbyggeri – bygningen er formet udfra «kvinden/manden på gaden» og fra oplevelse i øjenhøjde. Grænsen mellem inde og ude brydes ned med en artikuleret glasvæg med flere indgange og et sammenhængende bygulv strækker sig hen over torvet, ind gennem rådhuset og videre ud i en ny park. Denne flade binder aktiviteter i rådhuset sammen med det øvrige liv i Sola centrum og gør bygningen mest mulig offentlig og tilgængelig for byens brugere.

Et atrium stiger op gennem bygningen fra et publikumstorv på bakkeplan til et glastag øverst. Atriet forbinder byen med rådhusets arbejdspladser i etagerne over publikumstorvet. Atriet symboliserer tilknytningen mellem rådhuset og offentligheden i og udenfor bygningen. Atriet fører dagslys ned i bygningen og gør publikumstorvet til et interessant sted å opholde sig, kontoretagerne blir gode arbejdsplasser, og energiforbruget til kunstig belysning reduceres.

Type: Konkurrenceforslag

Tidspunkt: 2015

Bygherre: Sola Kommune

Areal: 5.000m2

Samarbejdspartnere: Architectopia AS/Danser