Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur der forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som er sine spor i fremtiden bevidst

 

 

Tana Bru nye kirke skal være et knudepunkt mellem by og kirke, mellem jord og himmel, mellem mennesket og det guddommelige. Kirken skal være et sted hvor folk kan mødes til hverdag – et fælles mødested som kan blive hele byens hus. Kirken skal være et åbent og inviterende sted for folk flest, med liv og aktivitet hver dag, både om dagen og aftenen. Den skal være tilgængelig for alle uanset alder og funktionsevne.

Kirkens funktion har fra gammel tid været åndelig, men også fungeret som en sosial mødeplads. Tana Bru nye kirke må ivaretage denne åndelige funktion og må kunne skabe en højtidelig stemning til brylluper, dåb osv. Samtidig må den også kunne være en avslappet mødeplads med rom til alle byens folk.

Udfra denne vision har vi skabt et fysisk krydspunkt mellem det højtidelige (den hellige akse) og det sosiale rum (den urbane akse).

Den urbane akse er placeret som en videreførelse af byens fysiske struktur. Den ivaretager de sosiale rum med café, pejsestue og kirketorvet som centrale mødepladser og ligger i direkte forbindelse med byens andre sentrale funktioner som Rådhuset og biblioteket. Kirken blir en naturlig forlængelse af det eksisterende bycenter i Tana Bru.

Den hellige akse er østvendt og indeholder kirkesalen med alle dens funktioner, samt selve det østvendte kirketårn.

Kirken bliver med dens placering et synligt varetegn for byen og et genkendeligt element for folk som passerer Tana Bru.

Tana Bru er unik i form av byens placering lige ved Tana elven. Naturen er lige udenfor døren og er en vigtig del av næringslivet. Den samiske kultur er også en vigtig del av folkets identitet og selvforståelse. Her er naturen også et allestedsnærværende element.

Tana Bru nye kirke er en kirke i naturen – inspireret af naturen. Vi ønsker at give den besøgende en oplevelse af at sidde midt i en birkeskov. Den tætte beplantning af birketræer rundt om kirkerummet, skaber en samhørighed til den omkringliggende natur, men beskytter på samme tid mot innsyn og gir plass til ro og fordypelse.

Selve formen på kirken er inspireret af Stengselsfiskeriet, som er en urgammel fiskemetode fra Tana elven med rødder helt tilbage til ur-finsk tid. Disse karakteristiske trebenede konstruktioner har været inspirationskilde for tagformen.

Type: Konkurrenceforslag

Tidspunkt: 2014

Bygherre: Tana kommune og Tana kirkelige Fellesråd

Areal: 580m2