Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur der forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som er sine spor i fremtiden bevidst

 

 

 

 

 

 

 

Denne åbne internationale konkurrence omhandler den nye Arkitektskole i Århus; AARCH. Skolen skal bygges på det gamle Godsbaneareal, hvor man også finder “Godsbanen”, et åbent, tværfagligt kunst- og kulturproduktionscenter med masser af værksteder og kreative udfoldelsesmuligheder.

Konceptet for dette konkurrenceforslag er at skabe et rammeværk for kreativ udfoldelse, i bogstavelig forstand.
Rammeværket er en rå struktur der giver mulighed for fleksibilitet, kreativitet og er den bærende konstruktion for bygningerne. Konstruktionens industrielle og funktionelle udtryk skaber en klar reference til områdets industrielle fortid.

Tanken er at denne konstruktion skal kunne:
– fungere som en åben struktur for rumlige eksperimenter og udstillinger
– binde den nye arkitektskole visuelt sammen med de omkringliggende industrihistoriske bygninger
– markere og overdække et åbent og tilgængeligt urbant rum i byen
– tilbyde en rå struktur til fleksibel brug for feks Mock-ups og andre installationer
– give mulighed for fremtidig modulær udvidelse eller tilpasning af arkitektskolens lokaler
– danne et rammeværk for planter og/eller overdækning og solafskærmning.

Type: Konkurrenceforslag

Tidspunkt: 2016

Bygherre: AARCH

Areal: 13.000m2