Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur der forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som er sine spor i fremtiden bevidst

 

 

Stedse har udarbejdet et idéoplæg for Fællesskabsparken i Løjt Kirkeby, ved Aabenraa.

Visionen for Fællesskabsparken i Løjt, udsprang ud fra et ønske om at skabe et seniorbofællesskab i Løjt. 

Fællesskabsparken spiller en central rolle i seniorbofællesskabet og skal virke som en katalysator for menneskemøder, bevægelse og biodiversitet.

Parken kobler sig på byens både fysiske, men også sociale netværk og skal invitere alle byens borgere indenfor. Børnehave, skole, idrætscenter, plejehjem og byens lokale foreningsliv er nogen af de aktører, der allerede nu involveret i projektet og som ser muligheder for fremtidige synergier.

For at skabe gode rammer for de uformelle møder, krydser de forskellige typer af aktivitet hinanden. Aktivitets”lommerne” krydser stiforløbet der omkranser parken og derved øges chancerne for at støde ind i en bekendt, eller gøre et nyt bekendtskab.

Stiforløbet kobles på det eksisterende netværk i byen og parken bliver en naturlig forlængelse af byens eksisterende bevægelsesmønstre.

Inde i parkens hjerte får naturen frit spil. Her gror græsser, vilde blomster og træer og det er levested for masser af dyr og insekter. Udover at være en grøn oase i byen, giver parken også gode muligheder for at trække skolefag som natur og madkundskab ud af klasselokalet.

Opdragsgiver: Løjt Land Fællesråd