Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur som forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som sætter sine bevidste spor i fremtiden.

 

 

Remisen Skjern der har stået tomt og forfaldent i mange år, har takket være en gruppe unge, lokale ildsjæle, fået nyt liv i form af et spillested og kulturhus.

Remisen indeholder både koncertsal og kreative værksteder og skal fremover være et sted hvor de unge i Skjern kan mødes og udfolde sig kreativt.

Transformationen af denne unikke bygning, sker med stor respekt for husets sjæl og historie. Bygningen skal være en rå og upoleret fortælling om bygningens tidligere funktion som blandt andet togremise og værksted. Derfor gøres så få indgreb som muligt og der bevares mest muligt.

Remisehallen er blevet opgraderet med nye store glaspartier i de gamle portåbninger, toiletfaciliteter og opholdsrum til musikerne.

Status: Remisehallen er færdigstilt
Kulturhuset, mellembygning og udearealer er i skitseringsfase
Opdragsgiver: Remisen Skjern
Omfang: Ca. 1000 m2