Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur som forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som sætter sine bevidste spor i fremtiden.

Projektet omhandler tranformeringen af en gammel silobygning på havnen i Kristiansand til et moderne kunstmuseum.

Intentionen er at fylde hele museumsområdet med oplevelser og aktiviteter. Der skal være oplevelser for alle med forskellig baggrund og på tværs af generationer. Vi ønsker at tilrettelægge for synergieffekter mellem dem så stedet opfordrer til aktivitet, fusion, innovation og kreativitet.

Konkurrenceforslaget omfatter Tangen-samlingen som placeres i de eksisterende siloer, Sørlandets Kunstmuseum(SKMU) som placeres i en ny bygning på bagsiden af eksisterende silobygning og en kulturskole som placeres i den østlige del af området.

Tagfladen på den nye bygning bag den eksisterende silobygning skaber et uderum som forbinder alle enheder i området, inklusiv det eksisterende Kilden Teater og Koncerthus, kulturskole og kunstmuseum.

Vi ønsker at fokuset i museumsbygningen er på kunsten, med rum som giver plads til kunstværkerne uden at stjæle opmærksomheden. De arkitektoniske kvaliteter ligger i bevægelsen mellem rummene, samt i etableringen af specielle oplevelsespunkter som restaurant på taget af siloerne og meditationsrum inde i udstillingsarealerne.

Type: Konkurrenceforslag

Tidspunkt: 2016 – konkurrenceforslag

Bygherre: Kristiansand Kommune

Areal: 15.000m2 nybygg og rehabilitering

Samarbejdspartnere: Architectopia AS/Danser/Shirin Yasdani