Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur som forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som sætter sine bevidste spor i fremtiden.

Sannidal Skole, Kragerø Kommune. Arkitekt: Architectopia AS. Byggepladsbillede. Interiør i gran listebeklædning og egeparket. Rasmus Hamann har arbejdet med dispositionsforslag og forprojekt. Bygningen har en stålkonstruktion med udvendige og indvendige overflader i træ

 

Lislebyhallen, Fredriksstad. Arkitekt: Plus Arkitektur AS. Sportshal i massivtræ(CLT) med limtræsdragere. Rasmus Hamann har arbejdet med hovedprojekt, detaljering samt tilsyn på projektet.

 

Lislebyhallen, Fredriksstad. Arkitekt: Plus Arkitektur AS. Exteriør, accoya facadebeklædning og sedum tag. Rasmus Hamann har arbejdet med hovedprojekt, detaljering samt tilsyn på projektet.

 

Lislebyhallen, Fredriksstad. Arkitekt: Plus Arkitektur AS. Interiør, synlige massivtræselementer. Rasmus Hamann har arbejdet med hovedprojekt, detaljering samt tilsyn på projektet.

Hos Stedse banker vores hjerter for træ i arkitekturen…
Vi har lang erfaring fra byggeprojekter i Norge med trækonstruktioner, herunder massivtræ (CLT), præfabrikerede bygningselementer samt udvendige og indvendige overflader i træ.Vores norske naboer har lang tradition for at bruge træ i byggeriet og vi har fra vores 7 år i Norge oparbejdet stor viden om træ i byggeriet, helt fra skitseprojekt til færdig byggeri. Vi har erfaring med CLT projektering indenfor en bred vifte af projekttypologier. Her kan blandt andet nævnes; skoler, børnehaver, ældreboliger, sportshaller og kommunale sundhedshuse. Vi arbejder både med projektering, rådgivning, miljøcertificering, samt beregning af CO2-udslip for bygninger med fokus på energi og bæredygtighed. Vi mener at der er mange gode argumenter for at træ er fremtiden. Både ud fra et klima- og sundhedsmæssigt perspektiv, men bestemt også økonomisk:

  • Træ oplagrer kulstof både i skovene og i varige træprodukter, hvorved CO2 indholdet i atmosfæren nedbringes.
  • Som råmateriale kan træ substituere energimæssigt mere belastende produkter.
  • Godt indeklima på grund af termisk masse
  • Gode fugtregulerende egenskaber
  • CLT (massivtræ) er velegnet til præfabrikation, som giver en meget hurtig og effektiv byggeproces, ligesom nedtagning er enkel når bygningens levetid er forbi.
  • Let at bearbejde
  • Ren byggeplads

Op mod 30 procent af verdens samlede CO2-udledning stammer fra byggebranchen.
Hos Stedse tror vi på at træ i arkitekturen har stort potentiale indenfor reduktion af CO2 udledning og kan bidrage til opfyldelse af FNs klimamål.

Tegnestuen Stedse ApS er medlem af Træinformation.