Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur som forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som sætter sine bevidste spor i fremtiden.

 

Kan arkitektur være med til at nedsætte stressniveauet og støtte helingsprocessen hos anbragte psykisk udfordrede unge?

Med afsæt i begrebet Helende arkitektur arbejder vi i øjeblikket på tre tiny-house inspirerede behandlingsboliger, der skal hjælpe psykisk udfordrede anbragte unge igennem livets sværeste perioder. Boligerne skal skabe optimale arkitektoniske rammer og ro, omkring de unges behandlingsforløb på Behandlingstedet Egedal.

Projektet “At bo i Ro” skal efterfølgende bidrage med viden om, hvordan det er for unge og behandlingspersonale at indgå i behandlingsarbejdet i disse boliger.

Projektet er blevet til i samarbejde med Behandlingsstedet Egedal og med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania.

Vi glæder os til at dele mere info om projektet.