Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur som forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som sætter sine bevidste spor i fremtiden.

 

 

 

 

 

Tandslet Bytorv og Landsbybænk

En gruppe lokale ildsjæle i Tandslet har fået støtte fra blandt andet Realdanias Underværker kampagne og den Jyske Kunstfond til at etablere et bytorv og et byrumsmøbel, der skaber en synergi mellem købmandsbutikken og Fælleshusets aktiviteter. Projektet består af en ombygning af den eksisterende købmandsbutik og Fælleshus (tidligere Bittens Bank), samt etablering af et nyt bytorv.

Der er i projektet arbejdet med belægning og facade som en helhed, for at tydeliggøre sammenhængen mellem købmandsbutikken og Fælleshuset. De røde teglsten på Købmandens facade smelter sammen med de gule teglsten på Fælleshuset i form af en belægning med både røde og gule tegl.

Belægningen og Landsbybænken skal aktivere og opfordre til ophold og et nyt gavlmaleri på Købmandens facade tiltrækker opmærksomhed fra de mange forbipasserende bilister, cyklister og campister. Det store gavlmaleri af Andreas Welin er blevet et nyt landemærke for Tandslet og fungerer som et effektivt blikfang for forbipasserende. Det giver samtidig en kunstnerisk oplevelse for de mange der tager ophold på pladsen. Enten i forbindelse med en handletur, en koncert, loppemarked etc.

Bytorvets flossede kanter lader naturen træde ind i byen, både i form af udsigt til marker, men også bede med vilde blomster og frugttræer.