Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur som forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som sætter sine bevidste spor i fremtiden.

 

 

 

 

 

En gruppe lokale ildsjæle har fået støtte fra blandt andet Realdanias Underværker kampagne til at etablere et bytorv, der skaber en synergi mellem købmandsbutikken og Fælleshusets aktiviteter.

Projektet består af en ombygning af den eksisterende købmandsbutik og Fælleshus, samt etablering af et torv.

I projektet har vi arbejdet vi med belægning og facade som en helhed, for at tydeliggøre sammenhængen mellem købmandsbutikken og Fælleshuset.
Belægningen skal aktivere og opfordre til leg og facaden skal tiltrække opmærksomhed fra de mange forbipasserende bilister, cyklister og campister.

Det store gavlmaleri af Andreas Welin er blevet et nyt landemærke for Tandslet og fungerer som blikfang for forbipasserende og giver en kunstnerisk oplevelse.

Landsbybænken giver mulighed for at sidde og nyde kunstværket, men skal i høj grad også invitere til leg og bevægelse.
Bænken er blandt andet støttet af den Jyske Kunstfond