Ordet STEDSE betyder evig eller varig og beskriver vores vision om en arkitektur som forholder sig til samtiden, bygger videre på historien og som sætter sine bevidste spor i fremtiden.

Illustration: Architectopia AS/Skandivisual

Illustration: Architectopia AS/Skandivisual

Projektet omhandler skoleudvidelse og ombygning af eksisterende arealer for Øren skole i Drammen. Skolen oplever vækst i elevtallet og må udvides med undervisningsarealer for at møde nye arealbehov. Architectopia har udarbejdet et skitseprojekt hvor den overordnede organisering af hele skoleanlægget er ivaretaget. Det er lagt fokus på arealeffektivitet og stærke forbindelser mellem forskellige zoner i bygningen, samt udearealer. Hensigten er at etablere gode arbejdsforhold og en effektiv skolehverdag for både elever og ansatte, med fokus på funktionalitet, sambrug, og et godt indeklima. 

Skoleudvidelsen består af stueetage, 1. og 2. etage. Stueetagen har indgang fra syd og indeholder fællesundervisning og grupperum. Stueetagen og 1. etage indeholder garderober og klasserum. Skoleudvidelsen er knyttet til den eksisterende skole med en indvendig forbindelse, som består af en «funktionsvæg», et vertikalt element som rummer mindre samlingsrum for elever, toiletter og driftsarealer. 

Eksisterende skolebygning fra 1960erne er et godt eksempel på moderne skoleanlæg fra perioden og er godt bevaret. Ombygning af eksisterende arealer begrænses til et minimum, og vil medføre øget fleksibilitet og mulighed for tilpasning til forskellige typer af undervisning. 

Type: Skitse- og forprosjekt, samt udbudsgrundlag 

Tidspunkt: 2018

Bygherre: Drammen Eiendom KF 

Areal: ca. 2000 m2 nybyggeri + 3000 m2 ombygning 

Rasmus Hamann var projektansvarlig for skitse-forprosjekt som ansat ved Architectopia AS